SentimentsApp Part 5. Alles wat we nog niet weten

op 3 september 2018

Gemiddelde leestijd: 2 minuten

Hello there. Heb je de vorige delen (1, 2, 3, 4) ook gelezen? Dit gaat namelijk over die rare salarisapp die we de SentimentsApp noemen, omdat we scoren op gevoel aka sentiment.

In dit deel ga ik het hebben over alles wat we nog niet weten. We hebben van heel veel dingen geen flauw idee hoe het invloed gaat uitoefenen op van alles. Daar is de pilot natuurlijk ook voor en deze punten gaan we dus nauwgezet volgen.

Lijst

Ik maak er maar een lijstje van, met wat categorietjes. Wel zo makkelijk.

Scores

 • Hoe gaat iedereen de scores invullen? Op basis van wat? Inzet? Output? Wat er laatst is voorgevallen? Natuurlijk gaat het op gevoel en is dit lastig te achterhalen, maar we vragen het hier en daar om een beetje een idee te krijgen wat mensen bezighoudt.
 • Zijn de scores altijd ‘hoog’ oftewel is het schuifje vaak aan de rechterkant van het balkje? Valt het vaak in het midden of laag? Of verschilt het heel erg per persoon en kunnen we er persoonlijkheid aan koppelen?
 • Wat doet een vakantie voor iemands score?
 • Hebben negatieve gebeurtenissen evenveel invloed op de scores als positieve gebeurtenissen?
 • In hoeverre durven kollega’s echt eerlijk te zijn? Of gaan ze sugarcoaten?

App gebruik

 • Kijken kollega’s vooral naar zichzelf op de app of kijken ze ook naar anderen?
 • Hoeveel kollega’s worden gemiddeld beoordeeld en met welke frequentie?
 • Hoe vaak per week kijkt men naar de app?
 • Vinden kollega’s het leuk om te raten of zien mensen er ongelooflijk tegenop?

Pilot

 • In hoeverre is de pilot serieus genoeg om the real deal na te bootsen?
 • Hoe serieus neemt iedereen het?
 • Worden kollega’s bewuster van de financiele situatie, door de app?
 • Wat wordt de manier van besluiten of we het gaan doen of niet? En wat doen we als een paar kollega’s het niet willen en de rest wel?

Communicatie en kollegialiteit

 • Als de een de ander aanspreekt op een gegeven score, wordt die dan direct gewijzigd? Oftewel, wordt iemand snel overgehaald door een opmerking
 • Wat doet het met onderlinge relaties en verhoudingen tussen kollega’s?
 • Gaan kollega’s elkaar ook daadwerkelijk aanspreken?
 • Gaan kollega’s elkaar meer helpen?

Perceptie en sentiment bij SentimentsApp

 • Hoe gaan kollega’s zich eronder voelen? Bij zowel een positieve als negatieve score?
 • Wat doet het met kollega’s als de omzet daalt of de kosten stijgen en je vrijwel dezelfde scores van anderen hebt gekregen, maar je het salaris ziet dalen?
 • Wat doet het met kollega’s als salarissen stijgen?
 • Wat doet het met de intrinsieke motivatie van kollega’s?
 • Wat gaat het precies doen met het gevoel van veiligheid of stabiliteit?
 • Gaat de app kollega’s verder aan Keytoe binden of ontstaat er juist meer egoïsme?
 • Krijgen kollega’s het gevoel dat het eerlijk(er) gaat of niet?

What else?

Er zijn nog een hele hoop andere dingen die we niet weten of nog niet eens een vraag voor hebben gesteld, maar waar we hopelijk achter gaan komen tijdens het experiment. Het is nu nog te vroeg om iets hiervan te kunnen beantwoorden, maar we hopen dat snel te kunnen.

Heb jij nog vragen die hier echt missen? Laat het ons weten!

Het laatste deel gaat over de uitkomsten van de pilot / het experiment. Daar zul je dus nog even op moeten wachten. Wij zijn ook rete benieuwd.