• Cedric Muchall

    Belastingkorting voor digitals?

    Ja, digital agencies hebben kansen om subsidie te krijgen voor innovatief ondernemen. Keytoe krijgt fiscale korting op de loonheffingskosten naar rato van het aantal innovatieve development-uren. De zogenaamde WBSO-regeling. Deze regeling is bij veel bedrijven wel bekend. Maar de voordelen die er nog meer aan hangen (buiten de fiscale aftrekpost) kennen ze niet.…